• Không. Đây là sản phẩm số nên chúng tôi từ chối việc hoàn tiền, vì vậy bạn cần xem kỹ demo cũng như sự hỗ trợ từ chúng tôi trước khi mua hàng.