Hướng dẫn thêm biến thể cho sản phẩm trên website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng một sản phẩm có các biến thể như (màu, kích cỡ,...).

Nếu bạn là người đã sử dụng WooCommerce làm trang bán hàng của mình thì chắc hẫn đã nghe tới các biến thể của sản phẩm giúp phù hợp hơn với nhu cầu sử dung so với các tính năng mặc định của WooCommerce đem lại, hướng dẫn này sẽ giúp bạn cách thêm biến thể cho WooCommerce bằng Plugin Variation Swatches (Tải tại đây)

Variation Swatches là tiện ích dành riêng cho plugin WooCommerce cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho sản phẩm, còn gọi là Biến thể của sản phẩm. Với plugin này, bạn có thể trình bày màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng cho sản phẩm dễ dàng giúp website bán hàng của bạn chuyên nghiệp hơn.

Và sau đây là các bước thêm biến thể cho sản phẩm trên website WordPress:

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị website WordPress

Bước 2: Tải Plugin Variation Swatches 

Tải plugin Variation Swatches 

Bước 3: Chọn Sản phẩm -> Các thuộc tính 

Sản phẩm -> Các thuộc tính -> Nhập tên -> Thêm thuộc tính

Bước 4: Nhập các thông tin thêm thuộc tính

Nhập các thông tin để thêm thuộc tính

Bước 5: Nhấn vào thuộc tính vừa tạo để thêm các thuộc tính con 

Nhập các thông tin để thêm thuộc tính con

Bước 6: Chọn chỉnh sửa sản phẩm mong muốn và đến phần Dữ liệu sản phẩm -> Sản phẩm có biến thể

Dữ liệu sản phẩm -> Sản phẩm có biến thể

Bước 7: Chọn Các thuộc tính -> Thêm thuộc tính cần thiết cho sản phẩm

Bước 8: Chọn Các thuộc tính con -> Chọn các giá trị cần hiển thị hoặc chọn tất cả các giá trị có trong thuộc tính -> Lưu

Chọn Các thuộc tính con -> Chọn các giá trị cần hiển thị hoặc chọn tất cả các giá trị có trong thuộc tính -> Lưu

Bước 9: Chọn Các biến thể -> Chọn Generate variations hoặc Add manully

Chọn Các biến thể -> Chọn Generate variations hoặc Add manully

Generate variations: Thêm toàn bộ các biến thể

Add manully: Thêm thủ công từng biến thể

Bước 10: Sửa từng biến thể -> Thêm giá cho biến thể và các thông tin khác

Sửa -> Thêm giá (Bắt buộc thêm giá để có thể hiển thị)

Và đó là các bước để thêm biến thể cho sản phẩm. Chúc bạn thành công nhé.