Hướng dẫn thêm và chỉnh sửa menu chính trong website WordPress

Sau đây là các bước để thêm và chỉnh sửa menu chính cho website WordPress.

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị của website WordPress. 

Bước 2: Chọn Giao diện -> Menu -> Tạo Menu mới 

Chọn Giao diện -> Menu -> Tạo Menu mới 

Bước 3: Chỉnh sửa hoặc thêm menu mới 

Điền tên và chọn thiết lập vị trí menu

* Bạn có thể chọn Menu để sửa và chọn menu cần chỉnh sửa.

* Nếu website bạn chưa có menu thì chọn vào Tạo menu mới như hình ở bước 2

Sau đó thực hiện điền Tên menuThiết lập menu ( Vị trí xuất hiện menu trên website của bạn) và nhấn Tạo trình đơn

Bước 4: Thêm các mục vào menu

Tick chọn các mục bạn muốn thêm vào menu rồi nhấn nút Thêm vào menu -> Lưu menu

Chọn các mục -> Thêm vào menu -> Lưu menu

Và đó là các bước để thêm menu mới và chỉnh sửa menu cho website WordPress. Chúc bạn thành công nhé!