Hướng dẫn thêm Fanpage vào Footer website WordPress

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thêm fanpage vào Footer hoặc bất cứ vị trí nào mong muốn.

Bước 1:  Đăng nhập vào trang quản trị của website.

Bước 2: Kéo đến phần Footer ngoài trang chủ -> UX Builder

Tại Footer chọn edit bằng UX BUILDER

Bước 3: Thêm mục Text vào vị trí muốn thêm fanpage

Thêm mục Text

Bước 4: Plugin Trang - Plugin xã hội (facebook.com)

Truy cập trang  Plugin Trang - Plugin xã hội (facebook.com)

Bước 5: Thêm link fanpage và các mục cần thiết -> Lấy mã

Thêm link fanpage và các mục cần thiết -> Lấy mã

Bước 6: Chọn IFrame -> Copy đoạn code 

Chọn IFrame -> Copy đoạn code 

Chọn IFrame -> Copy đoạn code 

ô text

Bước 7: Thêm code vào phần text vừa thêm.

Thêm code vào ô text

Và đó là các bước để thêm fanpage vào Footer hoặc bật kì nơi nào bạn muốn. Chúc bạn thành công nhé!