Hướng dẫn thay đổi tiêu đề website WordPress

Bước 1. Đăng nhập vào trang quản trị

Bước 2. Ở bên trái trong thanh bên, di chuột qua "Settings" và nhấp vào General.

Bước 3. "Tên trang web" và "Khẩu hiệu " có thể được thay đổi tại đây. Nhập một tiêu đề và khẩu hiệu mới 

Bước 4. Nhấp vào Save changes.

Bây giờ Truy cập trang web WordPress của bạn và bạn sẽ thấy tiêu đề và khẩu hiệu thay đổi. 

Và đó là các bước để thay đổi tiêu đề và khẩu hiệu của website WordPress. Chúc bạn thành công nhé.