Hướng dẫn cài đặt theme sau khi mua tại mauwp.net

1. Truy cập vào trang quản lý hosting cPanel.

2. Sau khi đến truy cập thành công chọn Domains, tìm đến đúng tên miền cần tải theme lên và chọn vào thư mục của domain.

3. Chọn Upload tiến hành tải file zip đã download về trong link google drive.

4. Nhấn chuột phải vào file zip -> chọn Extract.

5. Vào thư mục vừa giải nén -> chọn Select All -> Move -> Xóa tên thư mục hiện tại -> Move Files (Để di chuyển dữ liệu trong thư mục ra đúng thư mục của domain).

 

6 Tại giao diện chính của cPanel chọn MySQL® Databases (Tiến hành tạo cơ sở dữ liệu).

7. Tạo cơ sở dữ liệu

 

8. Tạo tài khoản người dung

9. Phân quyền cho người dùng thao tác trên cơ sở dữ liệu

10. Tiến hành cài đặt theme bằng lệnh installer.php

11. Nhập thông tin kết nối cơ sở dữ liệu

12. Thay đổi thông tin đăng nhập admin

  • B1. Tại giao diện chính của cPanel chọn phpMyAdmin

  • B2. Chọn database -> wp_user -> sửa -> sửa các thông tin user,mật khẩu(bật MD5),email.

  • B3. Nhấn thực hiện

13. Truy cập admin và đăng nhập