Hướng dẫn cách thêm chuyên mục bài viết trên website Wordpress

Bạn đã biết cách thêm chuyên mục bài viết trên website WordPress chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết này nhé, vì sau đây MAUW.NET sẽ hướng dẫn bạn cách thêm chuyên mục bài viết lên WordPress.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị website

Bước 2: Thêm chuyên mục bài viết 

Rê chuột vào mục “Bài viết” click chọn “Chuyên mục” để thao tác quản lý “Chuyên mục bài viết” và làm theo các hình hướng dẫn bên dưới.

Chọn Bài viết > Chuyên mục > Thêm nội dung

 

Phần số 1: Rê chuột vào Bài viết

Phần số 2: Click vào Chuyên mục

Phần số 3: Nhập đường dẫn (Nếu có)

Phần số 4: Nhập tên cho Chuyên mục

Phần số 5: Chọn chuyên mục cha cho chuyên mục này (nếu nó là chuyên mục cha thì để trống)

Phần số 6: Nhập mô tả (Nếu có)

Phần số 7: Nhấn nút Thêm chuyên mục

* Sửa chuyên mục bài viết

Chọn Bài viết > Chuyên mục >Chỉnh sửa

Phần số 1: Rê chuột vào bài viết

Phần số 2: Chọn chuyên mục

Phần số 3: Click vào tên chuyên mục cần sửa

Phần số 1: Nhập tên chuyên mục

Phần số 2: Chọn cha cho chuyên mục (nếu có)

Phần số 3: Cập nhật

* Xóa chuyên mục bài viết: Rê chuột vào chuyên mục bài viết, click chọn “Xóa” để xóa bỏ chuyên mục ra khỏi website.