1. Một số thao tác cơ bản

Theme Options

Bạn truy cập Flatsome -> Theme Options ở bất kỳ trang nào, ngay phía trên cùng hoăc vào trang Quản trị (Admin) chọn Giao diện -> Tùy chỉnh.

Tại Theme Options bạn sẽ cấu hình, chỉnh sửa được các phần sau:

  • Header(phần đầu trang): Top bar, Main Menu, Bottom Menu, Sticky menu, logo, banner, giỏ hàng, số điện thoại, menu, …
  • Footer(phần cuối trang): Các cột cuối trang, thông tin bản quyền, các khối nội dung (block)…
  • Shop: chỉnh sửa các thông tin bên trong trang sản phẩm, bố cục trang danh mục sản phẩm,…
  • Blog: chỉnh sửa layout, ngày giờ, và nhiều chỉnh sửa liên quan
  • Style: chỉnh sửa màu sắc, font chữ, tùy biến css

Chỉnh sửa Widget (Sidebar)

Truy cập Giao diện -> Widget

Sau đó xổ các mục Widget ra để tìm ra widget cần chỉnh

2. Chỉnh sửa Footer

Nội dung chân trang

Theme Flatsome có 2 kiểu trình bày Footer: thông qua Widget và thông qua Blocks

a. Nếu Footer tạo từ Widget thì ở trong trang Admin , bạn vào Giao diện-> Widget -> Xổ tab Footer 2 hoặc Footer 1 để sửa các cột Footer

b.Nếu Footer tạo từ Blocks, tương tự như sửa Block ở Main headerthì ở trang chủ. Bạn thao tác như sau:

Vào UX Blocks -> Tìm block có chữ Footer -> chọn Edit With Ux Builder

Hoặc bạn rê chuột vào nội dung của Footer, sẽ thấy 1 menu hiện lên (Edit Block: Footer), bạn click vào UX Builder

Sửa thông tin bản quyền

Là phần nội dung cuối cùng của trang (Thiết kế bởi, bản quyền của…). Bạn truy cập Flatsome -> Theme Options -> Footer -> Kéo xuống mục Absolute Footer