Thay đổi thông tin liên hệ của các button

Đây là các button thường xuất hiện cố định bên trái hoặc phải website (Facebook, Zalo, Hotline). Dưới đây là một số dạng thường gặp mà chúng tôi hay nhúng vào theme:

Để thay đổi bạn truy cập Flatsome -> Advanced -> Global Settings để thay đổi thông tin liên hệ. Lưu ý, copy ra file text trước khi sửa đề phòng xóa nhầm ký tự html gây lỗi.