Hướng dẫn thêm trang mới trong WordPress

Sau đây là các bước giúp bạn có thể biết cách thêm 1 trang mới khi sử dụng Wordpress.

Bước 1: Để tạo Trang trên Wordpress ta truy cập vào trang quản trị Website chọn Trang -> Thêm trang mới

 Chọn Trang -> Thêm trang mới

Bước 2: Điền và chọn các phần cần thiết

Chọn các phần cần thiết để tạo trang

  • Phần 1: Thêm tiêu đề trang. Vd: Trang Chủ
  • Phần 2: Chọn trang Cha (Nếu cần)
                 Chọn giao diện (Có các option cho bạn chọn lựa 1 layout trang theo mong muốn)
  • Phần 3: Có thể chỉnh sửa trạng thái: Bản nháp hoặc Công khai -> Đăng.

Bước 3: Chỉnh sửa layout bằng UX Builder

Chọn UX Builder để tùy chỉnh layout

Sau khi chọn UX Builder bạn sẽ được đưa đến giao diện để chỉnh sửa như thế này:

Giao diện chỉnh sửa bằng UX Builder

Và đó là các bước cơ bản để tạo 1 trang trong WordPress. Chúc bạn thành công nhé!