Không ! Đây là dịch vụ mua Theme và chúng tôi không vận hành website của quý khách nên sẽ không chịu trách nhiệm về các vấn đề bị hack, bị tấn công nhiễm mã độc hay lỗi do quý khách cài thêm plugin không tương thích, plugin null, lây lan từ Hosting hoặc những lý do khác…Quý khách vui lòng tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật bảo mật website và thường xuyên sao lưu dữ liệu đề phòng sự cố.

Mỗi Theme của chúng tôi, ngoài việc cam kết sử dùng themes/plugin sạch thì trước khi bán và gửi source cho khách đều đã được kiểm tra và quét virus để đảm bảo mã nguồn sạch.