Không ! Mỗi mã bản quyền chỉ có thể kích hoạt cho 1 Domain chúng tôi chỉ bàn giao phiên bản ổn định nhất. Nhưng quý khách yên tâm, không kích hoạt (ative) theme cũng không ảnh hưởng hay giới hạn tính năng của theme ngoại trừ tính năng Update tự động.